E-post:

Ønsker du å kontakte oss kan du nå oss på post@zoe.no eller pastor Jan Halvorsen på jan@zoe.no

Kontaktinformasjon

Adresse
Grensen 35, N-1651 Sellebakk

Telefon: +47 69 32 57 70

Veibeskrivelse: Finn veien til oss

Konto
Menighet: 3000.17.78044
Misjon: 3000.18.14954
NLO: 3000.18.15020