Indiamisjon Zoé Kirken

INDIAMISJON

Indiamisjon – Visjon

Å løse dem som med urett er bundet, og å hjelpe de fattige til deres rett. Gjennom å gi dem evangeliet:

  1. Menighetsbygging og lederopplæring
  2. Skolegang og utdanning for de fattige
  3. Humanitær hjelp – helse, brønner, skolemat, barnehjem, syprosjekt, gamlehjem og jordbruk

Organisasjon

Vårt arbeid startet 2002, og organisasjonen Network Ministry of India (Himalayas) ble grunnlagt i 2006. Godkjenningen tilsier at vi skal drive humanitært arbeid ved siden av evangeliseringen. NMI ledes av vår hovedkontakt, pastor Suren Khawas. Hovedbasen er i byen Siliguri, West Bengal. Der ligger også hovedmenigheten.

Historikk

Network Ministry of India (Himalayas)
Zoé Indiamisjon drives i samarbeid med Network Ministry of India (Himalayas). Den indiske organisasjonen ble godkjent i 2006, men arbeidet hadde startet flere år tidligere.

I 2002 begynte en ung pastor ved navn Suren å støtte to evangelister fra egne midler. Suren hadde en brann i hjertet for sitt folk, nepaleserne, men også for adibassene (inkludert santaler) som vi arbeider blant i dag. Da vi møtte ham fant våre hjerter hverandre og vi begynte et samarbeid om å nå Himalaya med evangeliet.

I 2012 – har samarbeidet vokst til 45 menigheter rundt Siliguri millionby i West Bengal, Nepal og Bhutan. Zoé Kirken har vært involvert fra starten. Zoé Gjenbruk ble etter hvert den største økonomiske bidragsyteren. Den første kirken ble bygget i Nepal i 2003, en liten bambuskirke i Beldangi flyktningeleir.

Les mer om historien

Menighetsbygging

Vi satser for det meste på innfødte arbeidere, og har nå 135 pastorer, evangelister og lærere i tjeneste. Vi har bygd 12 kirker i organisasjonen, og vært involvert i noen flere. Stadig nye blir døpt og lagt til menighetene. Høsten er kommet til Himalaya!

Skoler

Skoler for fattige barn ble tidlig lagt oss på hjertet, – å hjelpe de fattige til deres rett. Vi overtok ansvaret for flere private skoler som trengte vår hjelp, og vi har bygget flere nye på steder hvor det ikke fantes skole.

I dag driver vi 8 skoler i NMI, og vi støtter 3 andre, med til sammen over 1000 barn. Mange er de barna som har møtt en kjærlig Gud gjennom skolene, og har gitt det videre.

Skole er et av de beste våpen for å fordrive fattigdom. Vi har også 5 ”landsbyskoler” hvor barn og noen voksne får lese- og skriveopplæring gratis. En stor stab med vel kvalifiserte lærere er overgitt til å gi de fattige barna den beste undervisning og omsorg.

Disippelskole

Fire ganger pr år har vi 14 dagers intensiv disippelskole, hvor nye kristne samles til undervisning. Dette skjer på misjonssenteret.

Helsearbeid

Et helseteam under ledelse av dr. Elisabeth Aukrust drar ut en gang i året på Medical Camps i landsbyene, og seminar hvor de underviser lokale arbeidere slik at de kan gi viktig og grunnleggende helseopplysning videre til sine egne landsbyer. På misjonssenteret har vi også en liten helsestasjon hvor de fattige får gratis behandling for enkle sykdommer.

Syprosjekt

En lang periode hadde vi et syprosjekt i flyktningeleirene i Nepal. Det er nå planer om å starte opp dette igjen på misjonssenteret i Siliguri. Hensikten er å gi fattige et levebrød.

Brønner

Skittent vann forårsaker sykdom, og vi har gravd en del brønner for å gi landsbyfolket rent vann, til stor velsignelse.

Barnehjem

Vi planlegger et nytt barnehjem i Siliguri for jentebabyer som er uønsket. Den første babyen er allerede reddet, og byggingen kan snart starte. Vi støtter også Aashraya barnehjem med 25 barn gjennom sponsorer, samt 22 fadderbarn gjennom Zoé Gjenbruk.

Jordbruk

Vi har innimellom gitt hjelp til enkeltpersoner med kyllinger, griser etc. Det er i sterkere grad med i planlegginga framover.

Babyhjelpen

Over 30 underernærte babyer/barn får hjelp til næringsrik mat inntil de har blitt sterke og sunne. Vi ga skolemat til barna i en periode hvor det trengtes.

Enker og gamle

Vi tar oss av en del av disse som nå bor på misjonssenteret. Planen er at de skal bo sammen med barna på det nye barnehjemmet og være besteforeldre for dem.

Konferanser/seminar

I tillegg til helseteamet reiser det hvert år et team fra Zoé. Da er det som regel arbeidermøte, eventuelt en stor konferanse, samt besøk i menigheter, skoler og barnehjem. Dette er årets høydepunkt både for dem og oss. Noen menigheter har på egen hånd konferanser og store møter. De har også små ” korstog” innimellom for å nå ut til nye steder. Lovsangskonferanse er arrangert et par ganger, og det er planer om et sted i Siliguri hvor folk kan komme å be og lovsynge kontinuerlig.

Faith in God

Vi har også kontakt med Lars Løver fra Zoé og hans indiske kone, Priscilla. De arbeider i samme område i India med evangelisering, menighetsbygging, barnehjem og skole gjennom sin organisasjon Faith in God.

Hva ønsker du å gjøre?

Dra på team

Hvert år sender vi ut team fra menigheten til våre misjonsfelt. Her er det plass for predikanter, helsearbeidere og alle andre som vil gjøre en innsats for misjon.

Gi en gave

Konto: 3000.18.14954

Zoé Gjenbruk

En stor del av hele vårt misjonsarbeid finansieres gjennom vår bruktbutikk på Sellebakk. Her blir din arbeidsinnsats forvandlet til mat og liv i India. Ta kontakt med Bodil Bjørk hvis du vil hjelpe til i butikken.

Områder

Siliguri

West Bengal
Siliguri er en millionby ved foten av Himalaya med mye kristent arbeid, men også et utall av templer og avgudsdyrkelse. Økonomisk sett går det framover, men det finnes også et hav av slum og fattigdom.

Mange ønsker å flytte fra fjellene og ned til byen etter jordskjelvene den siste tiden. Det gjør at tomte-og boligpriser stiger veldig raskt.

Siliguri ligger veldig strategisk til i et hjørne av India, med kort vei til Nepal, Bhutan, Tibet, Kina. I byen og regionen rundt har vi nå 6 menigheter, 3 skoler (+ 2 som vi støtter), misjonssenter med gamlehjem, helsestasjon, disippelskole og tomt til nytt barnehjem. Syprosjekt starter høsten 2012.

FAKTA OM SILIGURI

Byen Siliguri i West Bengal er kjent som porten til nordøstre India, Bhutan, Nepal og Bangladesh. Byen ligger ved foten av Himalayafjellene.

Befolkning

Befolkning: 700.000 innbyggere med forsteder.  Majoriteten er bengaler med minoriteter av bl.a. gorkher, marwarier og biharer. Hovedspråkene er bengali, hindi, engelsk og nepales.

Økonomi

Siliguri er den største byen i nordre Bengal, og et viktig regionalt knutepunkt. Byens økonomi er basert på te, turisme, transport og tømmer, men også IT. Den strategiske beliggenheten lokker stadig fler bedrifter og arbeidskraft.

Doars

West Bengal
Doars er et meget fattig tehagedistrikt hvor folkeslaget adibasser bor, inkludert santaler som vi kjenner godt fra tidligere misjon.

Mange er kasteløse, og har ikke tilgang til skole, helsetjenester, – de diskrimineres i sosiale sammenhenger, og ekskluderes fra store deler av arbeidslivet. Svært mange blir utnyttet som meget billig arbeidskraft i tehagene, vår tids slaveri. Det har vært en del politisk uro og opprør i dette området.

Her har vi 11 menigheter, 4 egne skoler og 1 som vi støtter. Det er en fryd å kunne reise opp disse diskriminerte folkene gjennom å gi dem evangeliet og kunnskap!

FAKTA OM DOARS

Dooars er et fruktbart slettland i West Bengal. Siliguri er den største byen i regionen.

Sunkosh

West Bengal
Sunkosh (Indo-Bhutan) er et langstrakt område helt inntil Bhutangrensen hvor vi har 7 menigheter og 1 skole.

I dette tehagedistriktet bor også adibassene som er en svært diskriminert folkegruppe. Også en god del nepalesere er med i menighetene våre her.

Skolen i Suntalabari er en mønsterskole langt inne i jungelen hvor det finnes tigre og ville elefanter. Over 200 elever går der, langt fra allfarvei.

Menighetene er i stadig vekst under ledelse av en flokk brennende pastorer og evangelister.

Nepal

En av de to første evangelistene vi hadde i Nepal kom fra Beldangi flyktningeleir, og der bygde vi den første kirken i 2003. Vi har nå – i 2012- 6 menigheter i Nepal.

Det meste av arbeidet er konsentrert blant flyktningene som ble kastet ut fra Bhutan for godt over 25 år siden. Mange ble frelst underveis, og har hele tiden drømt om å komme tilbake til landet sitt. Men nå har FN snart tømt leirene, ved å sende flyktningene til bl.a. USA, Canada, Australia, Danmark og Norge. De tar med seg ilden dit de kommer, og har nå startet menigheter både fjern og nær.

Så fort menighetene i Nepal blir tømt for folk, kommer nye til. En pastor skrev nylig: Vi har vår fulle hyre med å lære opp de nye troende, – det kommer mellom 5 og 10 nye hver eneste uke!

FAKTA OM NEPAL

Befolkning

Største etniske grupper: Chhettri 15.5% og Brahman-Hill 12.5%
Hovedspråk: Nepali, snakkes av ca 50%.
Religion: 80% hinduisme, 10% buddhisme, islam 5%, øvrige 5%
Folkemengde: 30 miljoner
Aldersforeling: 0-14 år 35%, 15-64 61%, 65+ 4%
Livslengde: 66 år

Politikk

Hovedstad: Kathmandu

Statsskikk: Federal demokratisk republikk

Stemmerett: Alle, 18 år.

Økonomi

Nepal er blant de fattigste land i verden, med nesten 1/4 av befolkningen under fattigdomsgrensa. 75% av befolkningen lever av jordbruk.

BNP pr. capita: $1.300

Lenker

Flyktningleir

Sikkim

Sikkim er en delstat av India hvor det hardføre fjellfolket bor. Buddhismen er sterk i dette området.

Her har vi 7 menigheter, og 8 sterke, frimodige arbeidere, som ikke viker tilbake ved første steinkast. De har som mål å komme inn i Tibet med evangeliet, og står ofte på grensen og ber.

Bhutan

I Bhutan er det ikke lov å ha åpne møter, men tross det har vi 8 menigheter.

Folket er så trøtte av åket de har levd under i en menneskealder, og tar imot friheten i Kristus med åpne armer, selv om de blir  straffet på mange måter både av samfunn og familie. Lederen for arbeidet sa nylig: Kanskje det er best med litt forfølgelse, så holder vi oss varme.

Be for de frimodige, sterke lederne vi har i dette lukka landet!

FAKTA OM BHUTAN

Befolkning

Største etniske grupper: Bhutansere 50%, Nepaleser 35%, stammefolk 15%

Hovedspråk: Sharchhopka 28%, Dzongkha 24%

Religion: buddhisme 75%, hinduisme 25%

Folkemengde: 700.000

0-14 år 29%

15-64 65%

65+ 6%

Livslengde: 68 år

Politikk

Hovedstad: Thimphu

Statsskikk: Konstitusjonell monarki

Stemmerett: Alle, 18 år.

Økonomi

Bhutan har en av verdens minste og minst utviklede økonomier. Landet har sterke handelsforbindelser med India.

60% av befolkningen lever av jordbruk.

BNP pr. capita $6.000