NLO - Afrikamisjon

NLO AFRIKA

New Life Outreach – Afrika

Misjonsorganisasjonen New Life Outreach i Tanzania ble grunnlagt av Hannah og Egon Falk, og er i dag en stor virksomhet med en stab på over 70 ansatte. Virksomheten omfatter store møtekampanjer, seminarer, bibelskole, grunnskole, barnehage og nødhjelpsarbeid.

NLOs norgeskontor ligger i Zoé Kirken. Frivillige medarbeidere tilknyttet Zoé administrerer den norske fadderordningen, og står bak utgivelsen av det norske nyhetsbladet m.m. Hvert år drar også medlemmer fra menigheten til Tanzania for å undervise, delta på team, eller som kortidsarbeidere.

Hayley´s House

Hayley’s House er et hjem for jenter som ble bygget på initiativ av Jana Alcorn til minne av hennes datter, Hayley, som døde tragisk i en bilulykke. Hjemmet er blitt en realitet ved hjelp fra Australia, USA, Norge og Danmark. Det er plass til 25 jenter på Hayley’s House. De har alle en tragisk historie bak seg, men i dag bor de trygt og godt og med en husmor som passer på dem. De går i skole på New Life Academy og har en lys og god fremtid foran seg.

Fadderbarn

Valg er ikke noe du får – det er noe du tar. Som fadder og giver til NLOs barnearbeid velger du å dele det du har med andre. Ditt valg kan forandre og redde liv. Vi drømmer om at de barna som blir hjulpet skal kunne forandre Tanzania, både på det politiske og det åndelige plan, og jevne ut forskjellen mellom fattige og rike.

New Life Academy
New Life Academy er en barnehage og grunnskole for nesten 700 elever i alderen 3-14 år. Skolen, som ble åpnet i 2001, er for de aller fattigste i landsbyen. Din månedlige gave dekker utgiftene til ditt fadderbarns skolegang, næringsrik mat i skoletiden, og en ny uniform hvert år.

Besøk hovedsiden til NLO: New Life Outreach

Ønsker du å bidra?

Gi en gave

Konto: 3000.18.15020

Nyhetsbrev

NLOs norske nyhetsblad utkommer fire ganger i året. Her kan du lese ferske rapporter fra NLOs kampanjer, vitnesbyrd og siste nytt fra bibelskolen, New Life Academy, Hayley’s House og alt det andre som skjer.

Nyhetsbladet har en lettlest og attraktiv design med mye bilder, og gir et godt innblikk i New Life Outreach. Du kan også få magasinet tilsendt i posten. Kontakt Hans Inge Isaksen.