Besøk av Øyvind Gaarder Andersen søndag 26.mai kl. 11.00

Øyvind Gaarder Andersen er utdanner Cand.theol. ved Menighetsfakultetet, 1979. Pedagogisk seminar, Universitetet i Oslo, 1988. Har blant annet vært pastor, folkehøyskolelektor – og lektor ved HLT siden 2008. Foretar stadig misjonsreiser, for tiden spesielt til Tanzania. Forfatter av flere bøker, blant annet av «Våg å tenke – våg å tro!» – en bok i trosforsvar (apologetikk). Styrerepresentant i Norges Kristne Råd. Leder for Teologisk refleksjonsgruppe i Pinsebevegelsen.

ZOÉ KIRKEN

Grensen 35, N-1651 Sellebakk
Finn veien til oss

+47 90 10 92 30

Konto
Menighet: 3000.17.78044
Misjon: 3000.18.14954
NLO: 3000.18.15020

ZOÉ GJENBRUK

Les om Zoé Gjenbruk

Borgeveien 3, N-1651 Sellebakk
Finn veien til oss

+47 69 02 26 62

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

SAMARBEIDSPARTNERE

Degernes Konferansesenter

Powered by Cornerstone