SMITTEVERN

 

Info om smittevern i Zoé Kirken 

Et av smittverstiltakene er at alle som deltar på arrangement i Zoé Kirken registeres.  

Zoé Kirken følger de retningslinjene som FHI har gitt i forhold til Covid19. 

Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no

Presisering fra Norge Kristne Råd 08.11 20

 • Her vil det til enhver tid oppdateres siste nytt, merket med dato.

  Oppdaterte veiledere 8.11.2020

  Regjeringen har med virkning fra 9.11.2020 innført nye og strengere krav til antall og seteutrustning ved offentlige arrangementer innendørs.

 • Det er ingen endringer i minstekravet til avstand mellom deltakerne: Fortsatt er det hovedregelen om minsteavstand på en meter fra skulder til skulder som gjelder.  Avstandskravet gjelder i alleretninger.

  Det er en endring i hovedregelen for antall deltakere: Maksimum 50 deltakere.

  Det er ett unntak fra denne hovedregelen.  Unntaket gjelder dersom sitteplassene er fastmonterte. Da kan man sitte på annethvert sete selv om minsteavstand skulder til skulder blir mindre enn én meter. Har salen et setearrangement som er i tråd med definisjonen av fast sete, er også maksimum antall deltaker 200.  Men da kan det ikke sitte personer i mer enn halvparten av de tilgjengelige setene.

  Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre.

  Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker regnes ikke som fastmonterte stoler selv om de er festet i gulvet.

  Merk at den enkelte kommune kan innføre lokale forskrifter som inneholder strengere bestemmelser om både antall og serieplassering på offentlige arrangementer.

 • Deltakerlister skal selvsagt fortsatt føres.

 • Oppdatert Covid-19 veileder fra Norges Kristne Råd 8. nov 2020

  • Myndighetene har kommet med nye smittevernråd og restriksjoner. Det er ikke kommet endringer i antallsbegrensninger som får betydning for gjennomføring av gudstjenester og religiøse handlinger. Norges Kristne Råd har allikevel funnet grunn til å gjøre noen endringer i smittevernveielederen sin.

  • Se oppdatert pr 08.11 20: Covid-19 veileder med retningslinjer for gudstjenester og kirkelige handlinger

  • Der kommunen har strengere restriksjoner enn FHI må man holde seg oppdatert på lokale forhold.

 • Anbefalinger

  • NKR anbefaler også at arrangørene har møteverter som leder deltakerne til anviste plasser. Ettersom medlemmer av samme husstand kan sitte ved siden av hverandre, mens deltakere for øvrig må ha minimum ett sete mellom seg og øvrige deltakere, kan dette være en hensiktsmessig måte å ha kontroll med at avstandskravene overholdes.

  • Videre anbefaler vi at arrangørene sørger for at gudstjenestedeltakerne forlater kirkesalen og kirkebygningen på en ordnet måte uten opphopning av deltakere i gang eller foajé.  På grunn av økt smittespredning i befolkningen ber vi også kirker og menigheter vurdere nøye nødvendigheten av kirkekaffe og servering som innebærer noen utfordringer med hensyn til å overholdelse av avstandsreglene.

 • Hovedprinsipper 
  • Hovedprinsippet i vår håndtering er 
   • at vi følger alle anbefalinger Folkehelseinstituttet (FHI) gir. 
    • Utover dette vil vi som lokal kirke understreke at det kristne nestekjærlighetsprinsippet tilsier at vi strekker oss langt for å særlig ivareta sårbare grupper. 
   • Veilederen fra LNU er mer spesifikt rettet mot barn og unge.
  • Hovedregelen er at dersom andre smittevernhensyn kan ivaretas, er det åpent for å samles inntil 200 personer.
  • I områder uten smittespredning og kontrollert deltakelse anbefaler vi 
   • at man unngår håndhilsning og direktekontakt mellom personer.
   • har en ledig sitteplass mellom alle personer som deltar i samlinger
   • ikke deltar i samlinger om du har vært eksponert for smitte eller miljøer som har forhøyet smitterisiko
   • følger råd fra kommunehelsetjenesten
  • Det skader ikke å være føre var. Det er ikke tjenlig for noen at vi ikke følger gitte retningslinjer
  • La oss be for verden, for landet vårt og byen vår. Samtidig sier Jesus at vi ikke skal bekymre oss. Som kristne trenger vi ikke være redde. Vi kan være trygge i Gud, samtidig som vi tar til oss det som myndighetene kommer med av anbefalinger.
  • Vi anbefaler alle å følge med på generell informasjon fra Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon.
 • Hygieneråd
  • Som kirker og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. 
  • Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.
  • Alle som er syke, eller har vært i eksponert for risikoområder, skal holde seg borte fra jobb og øvrige samlinger
  • Vi kan med enkle tiltak redusere risikoen for dråpesmitte. Dersom man er syk med luftveisinfeksjon er det viktig at man forsøker å holde seg på avstand fra andre. 
  • Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk. 
   • Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsene. 
  • For information in English we recommend following this link

Brochures and videos about coronavirus in other languages

 

 

ZOÉ KIRKEN

Grensen 35, N-1651 Sellebakk
Finn veien til oss

Jeanette Olsen - 41641307

Konto
Menighet: 3000.17.78044
Misjon: 3000.18.14954
NLO: 3000.18.15020

ZOÉ GJENBRUK

Les om Zoé Gjenbruk

Borgeveien 3, N-1651 Sellebakk
Finn veien til oss

+47 69 02 26 62

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

SAMARBEIDSPARTNERE

Degernes Konferansesenter

Powered by Cornerstone